Attest ten behoeve van het zagen van een trapgat in een houten balklaag

  U bent voornemens een trapgat te laten zagen in uw houten vloer.
  Het is belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten bij het zagen van het trapgat.
  Het kan zijn dat door het zagen schade ontstaat aan uw huis.
  Wij gaan uiteraard zo zorgvuldig mogelijk te werk om ervoor te zorgen dat de schade zo beperkt mogelijk blijft, maar bij het zagen komt stof vrij.
  Het is geen schone klus.
  Om de schade te kunnen beperken hebben wij ook uw hulp nodig.
  In dit attest staat wat u moet doen voordat wij het trapgat komen zagen en waar u rekening mee moet houden.
  Een aantal zaken nemen wij niet standaard in onze offerte op.
  Wilt u dat wij dat wel voor u verzorgen dan bespreken wij dat graag met u.
  Lees dit attest daarom aandachtig door.
  Heeft u nog vragen of wilt u bepaalde zaken toevoegen aan de offerte, dan kunt u deze mailen naar [email protected].
  Is na het lezen alles duidelijk en gaat u akkoord met de inhoud van dit attest dan kunt u deze onderaan voor akkoord tekenen.
  Wij gaan er dan vanuit dat u op de dag dat wij starten met de werkzaamheden alles geregeld heeft zoals in dit attest vermeld.
  Wat verwachten wij van u?

  U bent zelf verantwoordelijk voor
  • het deugdelijk en tijdig afdekken van de omliggende vloeren, trappen, alsmede de looproute van boven tot aan de uitgang van uw huis. Na het plaatsen van de trap kunt u de bescherming van de trap en vloeren verwijderen;
  • indien in het trapgat aanwezige leidingen het maken van het trapgat en/of het plaatsen van de trap belemmeren, dienen wij deze te onderbreken. Dit geldt ook voor centraaldozen. U bent zelf verantwoordelijk voor het herstellen/verleggen van doorgezaagde en/of beschadigde leidingen in uw vloeren en/of muren. Herstellen/verleggen van deze leidingen is voor uw rekening en door u zelf aan te sturen.
  Tip: het is verstandig reeds voor aanvang van de werken onderzoek te verrichten naar eventueel aanwezige leidingen zodat u deze wellicht vooraf al kunt laten aanpassen. Benodigde maatvoering met betrekking tot het nieuwe trapgat is via TrapDirect te verkrijgen.

  Het nieuwe trapgat wordt door TrapDirect enkel constructief in orde gemaakt. De balken blijven in het zicht. Deze zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, door uzelf af te dekken door middel van dagkanten.

  Ter plaatse van het nieuwe trapgat wordt door TrapDirect het onderliggende plafond (indien aanwezig) verwijderd. Uiteraard gebeurt dit zo netjes mogelijk. Let op: het is noodzakelijk dat er net iets meer plafond wordt verwijderd dan dat het trapgat groot zal zijn. Aanheling van het plafond en de overgang naar het trapgat dient u zelf af te werken.

  Indien overeengekomen dat het aanwezige vlizotrapgat door TrapDirect dicht wordt gemaakt, geschiedt dit enkel constructief. Er wordt bij het dichtmaken van het oude vlizotrapgat zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de materialen uit het nieuwe trapgat. De afwerking van de vloer aan de bovenzijde en het plafond aan de onderzijde zijn niet inbegrepen in de werken tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen. De aanwezige vlizotrap wordt door TrapDirect verwijderd en afgevoerd.

  TrapDirect zal na uitvoering van de werken de verwijderde houten balken, planken en platen voor u afvoeren. Indien u dit niet wenst, verzoeken we u dit bij aanvang van de werken aan de aanwezige collega’s door te geven. Let op: ander materialen zoals bijvoorbeeld gipsplaten, vloerbedekking, isolatiemateriaal en dergelijke zijn door uzelf af te voeren.

  Onze offerte
  De onderstaande werkzaamheden zijn NIET standaard inbegrepen in de offerte:
  • Afwerking van de binnenkant van het nieuwe trapgat. Aan de binnenzijde van het nieuwe trapgat blijven constructiebalken in zicht. Deze dient u zelf verder af te werken door middel van dagkanten of door middel van gipsplaten en stucwerk.

  Het adres waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden


  Ondertekening en verklaring
  Door ondertekening van dit attest, verklaar ik :
  bovenstaande aandachtig te hebben gelezen en te begrijpen wat er van mij verwacht wordt;
  alle genoemde maatregelen (voor zover van toepassing) te zullen treffen om schade te voorkomen/te beperken;
  dat ik me ervan bewust ben dat eventuele schade, die ontstaat doordat ik de in dit attest genoemde maatregelen niet of niet afdoende heb getroffen, geheel voor mijn rekening en risico komt;
  dat alle vragen die ik na het lezen van dit attest had door TrapDirect naar mijn volle tevredenheid zijn beantwoord en ik geen vragen meer heb;
  dat alle aanvullende werkzaamheden die niet standaard in de offerte zijn opgenomen en die ik door TrapDirect wil laten uitvoeren, heb laten opnemen in de offerte;
  hierbij opdracht te geven aan TrapDirect om de werkzaamheden zoals beschreven in de offerte uit te voeren;
  de algemene voorwaarden en de privacy-verklaring van TrapDirect te hebben gelezen via www.trapdirect.nl/pdf/Alg-verk-voorw-TrapDirect.pdf en www.trapdirect.nl/pdf/privacy-verklaring-TrapDirect.pdf en hierbij akkoord te gaan met de inhoud daarvan.

  Privacy-verklaring TrapDirect
  Algemene voorwaarden TrapDirect


  (u ontvangt op dit e-mailadres de door u opgegeven informatie)

  Plaats uw handtekening in onderstaand kader

  (touchscreen met pen of vinger, pc met muis)