6% btw-tarief voor renovatiewerken aan woningen ouder dan 10 jaar ATTEST

  Toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op werken in onroerende staat aan privé-woningen krachtens de bepalingen van de rubrieken XXXI en XXXVIII van het Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven.

  Ondergetekende
  Wonende te
  Verklaart dat het gebouw gelegen te

  Waarvan hij/zij:

  is, effectief in gebruik is sedert ten minste 10 jaar vóór het eerste tijdstip van de verschuldigdheid van de btw op de werken die worden uitgevoerd overeenkomstig de offerte(s) van TrapDirect en na de uitvoering van de vermelde werken effectief en

  zal worden gebruikt als privéwoning.

  Ondertekende verklaart hierbij dientengevolge TrapDirect opdracht te hebben gegeven tot facturatie tegen 6% Btw.

  Ondertekende verklaart te weten dat een foutieve verklaring aanleiding kan geven tot supplementaire BTW, boeten en interesten, waarvoor de ondertekende verantwoordelijke is, ingevolge het Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970.
  Deze bedragen zullen hem integraal ten laste worden gelegd, indien ze verschuldigd blijken te zijn volgens de BTW-administratie ingevolge de wetgeving.

  Online Opgemaakt te
  E-mail

  Plaats uw handtekening in onderstaand kader

  (touchscreen met pen of vinger, pc met muis)

  (accepteer de voorwaarden)
  Ik ga akkoord met de privacy-verklaring van TrapDirect.

  Bekijk de privacy-verklaring van TrapDirect.

  Alle ingevulde informatie wordt ter controle aan u verzonden. Indien u binnen 1 uur geen mail ontvangt, neemt u dan contact met ons op.